MÁY PHÁT ĐIỆN

động cơ

máy phát điện

dong co thuy

dau nhot
petronas
Follow us:  
 • Marine engines
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Generator sets
  • Caterpillar
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Equipments
  • Caterpillar
  • Mitsubishi
  • Others
 • Engines
  • Mitsubishi
  • Others
 • Petronas lubricants
  • Commercial Vehicle Lubricant
  • Motorcycle Oil
  • Industrial Lubricants
 • Spare parts
  • AFA Parts
  • Cummins
  • Mitsubishi
Generator sets
STT
Code
Brand
Model
Power
RPM
1
467
KTA19-G4
500 KVA
1500
2
462
SR4B
2000kW
1800RPM
3
459
Denyo DCA-600 SPM
550kVA
1500RPM
4
448
G2500PXNE
2500KVA
1500RPM
5
447
20V4000G43
2500kW
1800RPM
6
428
KTA50-G9
1500 kW
1800RPM
7
427
3508
1000 kVA
1500RPM
8
425
QST30-G4
1121 kVA
1500RPM
9
415
KTA50-G8
1915HP
1500RPM
10
412
QST30G4
1000kVA
1800RPM
11
321
GEP200
200kVA
1500RPM
12
400
L20-710G4B
4475kVA
900RPM
13
286
KTTA50-G2
1500kW
1800RPM
14
363
QST30-G1-NR1
750kW
1800RPM
15
380
KTA50-G3
1375kVA
1500RPM
« 1 2 3 »
MarelliMotori Alternator
PETRONAS LUBRICANTS
Hitachi Marine Gear