MÁY PHÁT ĐIỆN

động cơ

máy phát điện

dong co thuy

dau nhot
petronas
Follow us:  
 • Marine engines
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Generator sets
  • Caterpillar
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Equipments
  • Caterpillar
  • Mitsubishi
  • Others
 • Engines
  • Mitsubishi
  • Others
 • Petronas lubricants
  • Commercial Vehicle Lubricant
  • Motorcycle Oil
  • Industrial Lubricants
 • Spare parts
  • AFA Parts
  • Cummins
  • Mitsubishi
Generator sets
STT
Code
Brand
Model
Power
RPM
1
541
Wartsila 28SG
5000 kva
1000
2
538
466TA
125 KW
1500
3
537
DCA-30SPX
30 KVA
1500
4
536
NTA855G2
300KW
1800
5
535
KTA38G5
1000 KVA
1500
6
532
G3516
1025 KVA
1200
7
531
3MW
3550KVA
1200
8
530
APD175C
160 KVA
1500
9
527
C66D5
66 KVA
1500
10
468
YZC60RSC
30-42-60 kva
11
467
KTA19-G4
500 KVA
1500
12
462
SR4B
2000kW
1800RPM
13
459
Denyo DCA-600 SPM
550kVA
1500RPM
14
448
G2500PXNE
2500KVA
1500RPM
15
447
20V4000G43
2500kW
1800RPM
« 1 2 »
MarelliMotori Alternator
PETRONAS LUBRICANTS
Hitachi Marine Gear