ĐỘNG CƠ THỦY

động cơ

máy phát điện

dong co thuy

dau nhot
petronas
Follow us:  
 • Marine engines
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Generator sets
  • Caterpillar
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Equipments
  • Caterpillar
  • Mitsubishi
  • Others
 • Engines
  • Mitsubishi
  • Others
 • Petronas lubricants
  • Commercial Vehicle Lubricant
  • Motorcycle Oil
  • Industrial Lubricants
 • Spare parts
  • AFA Parts
  • Cummins
  • Mitsubishi
Marine engines
STT
Code
Brand
Model
Power
RPM
1
545
S6R2-T2MPTK3L
1017
1406
2
539
KTA38-M2
1050 HP
1600 RPM
3
534
S12R-MPTA
1375KVA
1800
4
533
12V2000M70
1070 HP
2100
5
528
KTA50M2
1800 HP
1900
6
526
S6R2-T2MPTK3L
759 KW/ 1018 HP
1406
7
525
S6R-T2MPTK
470 KW/ 630 HP , 605 KW / 811HP
1600 /1800
8
524
S6B3-T2MPTK2L
448KW/601HP
2001
9
521
KTA38-D(M1)
1000 KVA
1500 RPM
10
461
S12R-MPTA
880kW
1600RPM
11
458
S6U-C2MPTK
680kW/912HP
1100RPM
12
457
S16R2-T2MPTK
1450kW/1944HP
1350RPM
13
456
S16R-T2MPTK
1250kW/1676HP
1600RPM
14
455
S12R-T2MPTK
940kW/1261HP
1600RPM
15
454
S12A2-T2MPTK
701kW/940HP
1800RPM
« 1 2 »
MarelliMotori Alternator
PETRONAS LUBRICANTS
Hitachi Marine Gear