Đã qua sử dụng

động cơ

máy phát điện

dong co thuy

dau nhot
petronas
Follow us:  
 • Marine engines
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Generator sets
  • Caterpillar
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Equipments
  • Caterpillar
  • Mitsubishi
  • Others
 • Engines
  • Mitsubishi
  • Others
 • Petronas lubricants
  • Commercial Vehicle Lubricant
  • Motorcycle Oil
  • Industrial Lubricants
 • Spare parts
  • AFA Parts
  • Cummins
  • Mitsubishi
Used
STT
Code
Brand
Model
Power
RPM
1
536
NTA855G2
300KW
1800
2
535
KTA38G5
1000 KVA
1500
3
467
KTA19-G4
500 KVA
1500
4
425
QST30-G4
1121 kVA
1500RPM
5
412
QST30G4
1000kVA
1800RPM
6
286
KTTA50-G2
1500kW
1800RPM
7
363
QST30-G1-NR1
750kW
1800RPM
8
380
KTA50-G3
1375kVA
1500RPM
MarelliMotori Alternator
PETRONAS LUBRICANTS
Hitachi Marine Gear