động cơ thủy

động cơ

máy phát điện

dong co thuy

dau nhot
petronas
Follow us:  
 • Marine engines
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Generator sets
  • Caterpillar
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Equipments
  • Caterpillar
  • Mitsubishi
  • Others
 • Engines
  • Mitsubishi
  • Others
 • Petronas lubricants
  • Commercial Vehicle Lubricant
  • Motorcycle Oil
  • Industrial Lubricants
 • Spare parts
  • AFA Parts
  • Cummins
  • Mitsubishi
Products
STT
Code
Brand
Model
Power
RPM
1
459
Denyo DCA-600 SPM
550kVA
1500RPM
2
458
S6U-C2MPTK
680kW/912HP
1100RPM
3
457
S16R2-T2MPTK
1450kW/1944HP
1350RPM
4
456
S16R-T2MPTK
1250kW/1676HP
1600RPM
5
455
S12R-T2MPTK
940kW/1261HP
1600RPM
6
454
S12A2-T2MPTK
701kW/940HP
1800RPM
7
453
S6R2-T2MPTK3
691kW/927HP
1406RPM
8
452
S6R2-T2MPTK
480kW/643HP
1350RPM
9
450
S6A3-T2MPTK3
502kW/673HP
1900RPM
10
449
S6B3-T2MPTK2
378kW/507HP
2001RPM
11
448
G2500PXNE
2500KVA
1500RPM
12
447
20V4000G43
2500kW
1800RPM
13
516
18L
Malaysia
Contact
14
514
18L
Malaysia
Contact
15
515
18L
Malaysia
Contact
« 1 2 3 4 5 »
MarelliMotori Alternator
PETRONAS LUBRICANTS
Hitachi Marine Gear