động cơ thủy

động cơ

máy phát điện

dong co thuy

dau nhot
petronas
Follow us:  
 • Marine engines
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Generator sets
  • Caterpillar
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Equipments
  • Caterpillar
  • Mitsubishi
  • Others
 • Engines
  • Mitsubishi
  • Others
 • Petronas lubricants
  • Commercial Vehicle Lubricant
  • Motorcycle Oil
  • Industrial Lubricants
 • Spare parts
  • AFA Parts
  • Cummins
  • Mitsubishi
Products
STT
Code
Brand
Model
Power
RPM
1
540
KTA38G5
1300 HP
1500
2
539
KTA38-M2
1050 HP
1600 RPM
3
538
466TA
125 KW
1500
4
537
DCA-30SPX
30 KVA
1500
5
536
NTA855G2
300KW
1800
6
535
KTA38G5
1000 KVA
1500
7
534
S12R-MPTA
1375KVA
1800
8
533
12V2000M70
1070 HP
2100
9
532
G3516
1025 KVA
1200
10
531
3MW
3550KVA
1200
11
530
APD175C
160 KVA
1500
12
529
13
528
KTA50M2
1800 HP
1900
14
527
C66D5
66 KVA
1500
15
526
S6R2-T2MPTK3L
759 KW/ 1018 HP
1406
« 1 2 3 4 5 »
MarelliMotori Alternator
PETRONAS LUBRICANTS
Hitachi Marine Gear