động cơ thủy

động cơ

máy phát điện

dong co thuy

dau nhot
petronas
Follow us:  
 • Marine engines
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Generator sets
  • Caterpillar
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Equipments
  • Caterpillar
  • Mitsubishi
  • Others
 • Engines
  • Mitsubishi
  • Others
 • Petronas lubricants
  • Commercial Vehicle Lubricant
  • Motorcycle Oil
  • Industrial Lubricants
 • Spare parts
  • AFA Parts
  • Cummins
  • Mitsubishi
Products
STT
Code
Brand
Model
Power
RPM
1
541
Wartsila 28SG
5000 kva
1000
2
540
KTA38G5
1300 HP
1500
3
539
KTA38-M2
1050 HP
1600 RPM
4
538
466TA
125 KW
1500
5
537
DCA-30SPX
30 KVA
1500
6
536
NTA855G2
300KW
1800
7
535
KTA38G5
1000 KVA
1500
8
534
S12R-MPTA
1375KVA
1800
9
533
12V2000M70
1070 HP
2100
10
532
G3516
1025 KVA
1200
11
531
3MW
3550KVA
1200
12
530
APD175C
160 KVA
1500
13
529
14
528
KTA50M2
1800 HP
1900
15
527
C66D5
66 KVA
1500
« 1 2 3 4 5 »
MarelliMotori Alternator
PETRONAS LUBRICANTS
Hitachi Marine Gear