động cơ thủy

động cơ

máy phát điện

dong co thuy

dau nhot
petronas
Follow us:  
 • Marine engines
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Generator sets
  • Caterpillar
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Equipments
  • Caterpillar
  • Mitsubishi
  • Others
 • Engines
  • Mitsubishi
  • Others
 • Petronas lubricants
  • Commercial Vehicle Lubricant
  • Motorcycle Oil
  • Industrial Lubricants
 • Spare parts
  • AFA Parts
  • Cummins
  • Mitsubishi
Products
STT
Code
Brand
Model
Power
RPM
1
554
S12R-T2PTAW2
1694 KVA
1500
2
553
3512C
1764kW
1800
3
552
DCA-610SPM
585 kW
1800
4
551
KTA38G1
780 KVA
1500
5
550
KTA50G4
1500 KVA/1200 kW
1500
6
549
KTA19G4
500 KVA
1500
7
548
8
547
KTA50-G8
1615 KVA
1500
9
546
G3516 SITA
1085 HP
1200 RPM
10
545
S6R2-T2MPTK3L
1017
1406
11
544
1000FH10
12
543
DCA65L
13
542
QST30, KTA19
14
541
Wartsila 28SG
5000 kva
1000
15
540
KTA38G5
1300 HP
1500
« 1 2 3 4 5 »
MarelliMotori Alternator
PETRONAS LUBRICANTS
Hitachi Marine Gear