động cơ thủy

động cơ

máy phát điện

dong co thuy

dau nhot
petronas
Follow us:  
 • Marine engines
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Generator sets
  • Caterpillar
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Equipments
  • Caterpillar
  • Mitsubishi
  • Others
 • Engines
  • Mitsubishi
  • Others
 • Petronas lubricants
  • Commercial Vehicle Lubricant
  • Motorcycle Oil
  • Industrial Lubricants
 • Spare parts
  • AFA Parts
  • Cummins
  • Mitsubishi
Products
STT
Code
Brand
Model
Power
RPM
1
546
G3516 SITA
1085 HP
1200 RPM
2
545
S6R2-T2MPTK3L
1017
1406
3
544
1000FH10
4
543
DCA65L
5
542
QST30, KTA19
6
541
Wartsila 28SG
5000 kva
1000
7
540
KTA38G5
1300 HP
1500
8
539
KTA38-M2
1050 HP
1600 RPM
9
538
466TA
125 KW
1500
10
537
DCA-30SPX
30 KVA
1500
11
536
NTA855G2
300KW
1800
12
535
KTA38G5
1000 KVA
1500
13
534
S12R-MPTA
1375KVA
1800
14
533
12V2000M70
1070 HP
2100
15
532
G3516
1025 KVA
1200
« 1 2 3 4 5 »
MarelliMotori Alternator
PETRONAS LUBRICANTS
Hitachi Marine Gear